For all you peeps who write genderbent frostiron, be it f/m or f/f. Hats off to you all. -Anon

For all you peeps who write genderbent frostiron, be it f/m or f/f. Hats off to you all. -Anon

Reblog / 10 months ago  +  421 notes
tagged as:  #loki fanart  #loki  #lady loki  #lady!loki  #fem!loki  #submission  #AHH anon this is gorgeous

 1. gwendolenperdita reblogged this from ssfrostiron
 2. shetan89 reblogged this from ssfrostiron
 3. 2sly4u-writes reblogged this from ssfrostiron
 4. lokisboobs reblogged this from aonorunic
 5. dreamers-machine reblogged this from ssfrostiron
 6. thescarletnightingale reblogged this from ssfrostiron
 7. geekyhobbies reblogged this from ssfrostiron
 8. magicalgirlwandamaximoff reblogged this from ssfrostiron
 9. kalaert reblogged this from ssfrostiron
 10. moonlightmisty24 reblogged this from ssfrostiron
 11. rosexruder reblogged this from ssfrostiron
 12. zapiarty reblogged this from seizure7
 13. allaroundfan reblogged this from ssfrostiron
 14. brideofdatass reblogged this from ssfrostiron
 15. rygas reblogged this from ssfrostiron
 16. myheartforcastiel reblogged this from flufflybunnypants
 17. flufflybunnypants reblogged this from ssfrostiron